FANDOM


Sovyetler Birliğinin Güneybatısındaki Stalingrad şehrinde yapılan savaştır. 2.Dünya Savaşının en büyük ve belirleyici savaşlarından biridir. 23 Ağustos 1942 ve 2 Şubat 1943 tarihleri arasında olmuştur. Dünya Tarihindeki en kanlı savaşlardan biridir. Yaklaşık 2 Milyon insan ölmüştür. Almanların bu savaştaki ağır kayıpları,Almanya için savaşta bir dönüm noktası olmuştur. Stalingrad savaşından sonra Alman güçleri eski kuvvetini bir daha asla toplayamamıştır. Saldırı 1942 yazının sonlarında olmuştur. Saldırı öncesinde şehir Luftwaffe tarafından bombalanmıştır. Saldırı yavaş yavaş Binadan binaya savaşa dönmüştü. Almanlar şehri hemen hemen kontrol ediyordu; Ama inatçı Rus Direnişçileri Volga'nın gerisine atmak zordu. 19 Şubat 1942'de  Kızıl Ordu,Alman 6.Ordusunun kanattaki zayıf Macar ve Roman birliklerini hedef alarak Uranüs operasyonunu düzenledi. Yapılan savaşlarda Romen ve Macarlar yenildiler. Kanatların düşmesiyle beraber 6.Ordu Stalingrad'ın içine sıkıştı. Rus kışının bastırmasıyla beraber soğuk,açlık gibi  nedenlerle 6.Ordu daha da zayıfladı. Orduya hava yoluyla ikmal geliyordu. Şubat 1943'ün başlarında 6.Ordu  teslim oldu.Savaş 5 ay,1 hafta ve 3 gün sürdü.

ARKAPLAN Edit

Yaz 1942'de Barbarossa harekatının başarızlığına rağmen,Sovyetler için işler gitgide kötüleşiyordu. Almanlar için savaş iyi gidiyordu. Atlantik oknanundaki U-boat saldırıları başarılı olmuştu ve Rommel Tobruk'ta zafer kazanmıştı. Doğuda, Sovyet saldırıları Almanları Moskova'dan uzaklaştırıyordu ama bu önemli bir sorun değildi. 1941'de Stalin " Geriye bir adım bile atılmayacak " emrini verdiğinde, Kızıl Ordu mevcudiyetinin % 59'unu kaybetmişti. Ana saldırıların yine Moskova üzerine olacağı tahmin ediliyordu. Doğu cephesinde Almanlar 2 şey için saldırıyordu; Zaman ve Hammadde. Hitler  Amerika savaşa girmeden, Rus saldırısını bitirmek istiyordu. Kafkaslar'daki petrol bölgeleri,Almanların işini görecekti.

MAVİ DAVA Edit

Güney Ordu Grubu, yaz aylarında Güney Rus steplerinden,Kafkaslardaki Rus Petrollerini ele geçirmek için seçilmişti. Güney Ordu Grubu 6.Ordu'yu,17,4.ve 1. Panzer ordularını kapsıyordu. Hitler kararını değiştirerek Güney Ordu Grubu'nun 2'ye ayrılmasını emretti. 1.Güney Ordu Grubu Wilhelm List komutasında, 17.Ordu ve 1.panzer ordusuyla beraber Kafkaslara doğru ilerlemeye devam edecekti. 2.Ordu grubu, Friedrich Paulus'un 6.ordusu ve  Hermann Hoth'un 4.panzer ordusu doğuya giderek Stalingrad'a girecekti. Planın başlangıç tarihi olarak 1942 Mayısının sonları seçilmişti. Ama planın içindeki bazı Alman orduları  Sivastopol'u kuşatmıştı. Bu yüzden plan geriye atıldı. Plan,28 Haziran 1942'de başlatıldı. Alman saldırısı iyi başladı. Sovyet askerleri steplerde ufak direniş göstermeye çalıştı ve Güney'de gruplanmaya başladı. Yeniden grup olma çalışmaları Almanların onları kuşatmasıyla düştü. Stratejik öneme sahip olan Voronezh 5 Temmuzda ele geçirildi. 6.Ordu'nun ilerleyişi gayet başarılıydı. Bunun üzerine Hitler 4.Panzer ordusu'nun 1.Güney Ordu Grubu'na katılmasını emretti. Ama 6.ve 4. ordunun ilerleyişi aynı yoldan geçiyordu. İlerleyiş yavaşlamıştı. Bunun üzerine Hitler fikrini değiştirerek yeniden 6.Ordu'ya katılmasını emretti. Temmuz'un sonunda Almanlar Rusları Don Nehri'nin  karşısına attı. Almanlar bundan sonra İtalyan,Macar ve Romen ordularını ordu kanatlarını koruma amacıyla kullanmaya başladı. Aslında bu orduların moralleri çok düşüktü ve silah bakımından da zayıftılar. 6.Ordu'nun Stalingrad'a çok az bir yolu kalmıştı. 1.Güney Ordu Grubunun ise Kafkaslarda ilerleyişi yavaşlamıştı. İkmal bölgelerinden çok fazla uzaklaşmışlardı. 1.Güney ordu grubu ile 2.Güney ordu grubu arasındaki uzaklık çok fazlaydı ve herhangi bir tehlikede birbirlerine yardıma gelemeyeceklerdi. Almanların niyetlerinin anlaşılmasından sonra,Stalin Andrey Yeryomenko'yu güneybatı cephesine tayin etti. Nikita Khrushchev ile Stalingrad'ın savunmasına yardım edeceklerdi.Rus birlikleri volga nehrinin Doğusunda mevzilendiler.Yeni birlikler gelince, Gelen yeni birlikler  Lt. Gen. Vasiliy Chuikov'in komutasına verilerek 11 Eylül 1942'de 62.Ordu oluşturuldu. Durum berbattı.Chuikov ne yapacağız diye sorunca, " Ya bu şehri savunacağız, ya öleceğiz "cevabını almıştı.62.Ordu ne pahasına olursa olsun Stalingrad'ı savunacaktı. Chuikov'un savaş sırasındaki cesur davranışarından dolayı ona iki tane "Sovyetler birliği kahramanı" ödülü verildi.

STALİNGRAD'A SALDIRI Edit

1942 yazında ve sonbahar'ında Luftwaffe şehre akınlar düzenlemeye başladı. Düzenlenen akınlar, Dünyanın gördüğü en büyük hava saldırısıydı. Şehir kısa sürede harabeye döndü. 369.Hırvat birliği Stalingrad'a giren ve Alman olmayan tek birlikti. 100.Nişancı bölüğünün altındaydı. Stalin mümkün tüm orduları Volga'nın doğusuna yolladı. Luftwaffe feribotları imha etti. Birçok sivil Volga'nın doğusuna tahliye edildi. Ama Stalin sivillerin şehir savunmasına yardım edeceğini söyleyerek daha fazla sivilin gitmesini önledi. 23 ve 26 ağustos'ta gelen raporlar 955 kişinin öldüğünü ve 1,181 kişinin bombardımanlarda yaralandığını gösteriyordu. Kayıplar 40 bini geçmişti. 25 Ağustostan sonra, Sovyetler hava akınları sırasında ölen sivil ve askerlerin kayıtlarını tutmadı. Sovyet Hava Kuvvetleri Luftwaffe tarafından yok edilmişti. Sovyetler Eylülde 100 uçak getirdiyse'de kayıplar devam etti. Sovyet Uçak üretimi 1942'nin 2.yarısında 15.800'dü. Ağustos'un sonunda 2.Güney ordu grubu Volga'nın Kuzeyine vardı.Sonra Güneye,şehre doğru girdiler.1 Eylül'de Sovyetler ikmal malzemelerini ve Destek birimleri Luftwaffe ve Topçu bombardımanı altında getirdiler.5 Eylül'de Sovyet 24. ve 66. orduları Almanlara bir saldırı düzenledi. Luftwaffe ve Topçu birliklerinin yardımıyla saldırı 1-2 saat içinde püskürtüldü. Saldırıya katılan 120 tanktan 30'u yok edildi. 18 Eylül'de Sovyet 1. ve 24. Ordusunun düzenlediği başka bir saldırı Stuka pilotlarının Sovyetler üzerine dalga dalga saldırmasıyla püskürtüldü.77 sovyet uçağıyla beraber saldırıya katılan 106 tanktan 41'i yok edildi.Sovyet 62.13.ve 64. orduları şehri savunmak üzere şehirde mevzilendi.'Yıkılan şehirde savaş çetin ve umutsuzdu. 13. Ordunun komutanı olan  Lieutenant General Alexander Rodimtsev hareketlerinden dolayı Sovyetler Birliği Kahramanı madalyasını aldı. 27 Temmuz'da Stalin'in Geriye bir adım bile atılmayacak ve "Volga'nın gerisinde hiç toprak yok "emirleriyle geri çekilme yasakladı. Almanlar Stalingrad'ın içlerine ağır kayıplarla ilerlediler.

KUCAKLAMA TAKTİĞİEdit

Alman savaş taktiği Mühendis,Asker,tank,topçu birlikleri ve Hava gücünün bir arada Koordineli bir biçimde kullanılmasıydı.Buna karşılık olarak Chuikov askerlerine Almanlara yaklaşabildikleri kadar yaklaşmalarını emretti. Chuikov buna " Kucaklama " diyordu.Bu Alman askerlerini tek başlarına savaşmaya zorluyordu.Alman Topçusunun ve Luftwaffe'nin saldırması için kendi askerini'de gözden çıkarması gerekiyordu. Sovyet askerleri her binada, önemli caddelerde savunma yapıyordu. Bazı binalar kaleye dönüştürülüyordu. Bunun için Mayınlar, anti tank silahları, dikenli teller, Nişancılar, 5-10 kişilik Makineli tüfek takımları kuruldu.Almanlar, bunu "Kentsel savaşı" olarak adlandırmıştı. Mamayev Kurgan'da yapılan savaşlarda, tepe bir çok kez el değiştirdi. 12 Eylül'de 62.Ordu 20 bin asker, 90 tank ve 700 havan topuna düştü. 13'. Ordu, Mamayev Kurgan ve Tren yolu'nu almak için görevlendirildi. 13 Eylülde ağır kayıplar alındı. İlk 24 saatte askerin %30'u öldürüldü. Savaştan sonra 10 bin asker hayatta kaldı ama görevler geçici olarak alındı. 6 saatte Trenyolu istasyonu 14 kez el değiştirildi. Tahıl ambarındaki savaştan sonra bölge ele geçirildi ama sadedce 40 ölü bulundu. Sovyetler geri çekilmeden tüm tahıl ambarlarını yaktı. Şehrin başka bir bölgesinde, bir müfreze komutanı olan Yakov Pavlov bir binayı bir kaleye döndürdü. Pavlov'un evi olarak adlandırıldı. Askerler evin çevresini Mayın tarlasıyla çevirdi. Pencerelere Makineli Tüfekler yerleştirildi.2 ay dayandılar. Chuikov bunu duyunca " Pavlovun evinde öldürülen Alman askelerinin, Paris'i ele geçiren Alman ölülerinden daha fazla olduğunu" söyledi. Pavlov Sovyetler Birliği Kahramanı ödülüyle ödüllendirildi. Ev, Alman haritalarında Kale olarak işaretlendi. Bunların üzerine Almanlar bölgeye ağır topçu birlikleri transfer etti. 2 tarafın nişancıları Yıkıntıları kullanıyorduhava saldırıları 5 Ekim'de Traktör Fabrikasındaki direnişi kırmak amacıyla Luftwaffe bir saldırı düzenledi. Bazı Sovyet birlikleri yok edildi. Ekimin ortalarında, Batı bölgesindeki Rus mevzilerini bombalamaya başladı. 14 Ekim'de 600 Ton bomba, 3 fabrikaya atıldı. Doğu bölgesindeki Rus topçularının çoğu, Luftwaffe tarafından yok edildi. 62.Ordu 2'ye bölünmüştü.Volga nehrinden geçen destek kuvvetlerine Luftwaffe saldırı düzenliyordu. Durum berbattı. Volga'nın batısında Sovyetlerin 910m alanı vardı.Luftwaffe burayı yok etmekle görevlendirildi. Sovyet 62.Ordusu'nun Volga'nın karşısına geçmesi önlendi.'Bölgeye gelen yeni Sovyet uçakları durumu değiştirdi.Rus uçakları Alman uçaklarının kat kat fazlasıydı. Luftwaffe için durum kötüye gidiyordu.

ALMANLARIN VOLGA'ya ULAŞMASIEdit

3 aylık yavaş ilerlemeden sonra, Almanlar sonunda şehrin yüzde 90'ını ele geçirmiş ve Volga kıyılarına ulaşmıştı. Volga buz tutmuştu ve Karşı kıyıdaki Ruslara yardım gitmiyordu.

ALMAN KANATLARININ ZAYIFLIĞIEdit

Kuşatma sırasında, Almanya ve Müttefikleri Alman 2.Ordusunun kanatlarını koruyordu. Macar 2.Ordusu silah bakımından çok yetersizdi ve iyi eğitilmemişlerdi. Bu orduya 200km'lik bir alanı koruma görevi verilmişti. Ordu'nun güneybatısı'nı Romenler koruyordu. Ama Hitler Şehre odaklanmıştı ve Kanatların güçlendirilmesine yönelik önerileri ve uyarıları dinlemedi.Kanatlar güçlü değildi ve Kanatlara yapılan bir saldırı 6.orduya mal olabilirdi.

SOVYET SALDIRISI: URANÜS OPERASYONUEdit

Sonbaharda Rus generalleri  Georgy Zhukov ve  Aleksandr Vasilevsky Almanlara yeni bir saldırı planlıyordu. Almanların Kuzey kanadı saldırı için gayet uygundu.Kanatların zayıf olduğunu Ruslar biliyordu. Moral,silah ve liderlik bakımından yetersizlerdi.Plan,Almanların şehre kıstırılmasıydı.Kanatlar Stalingrad'dan oldukça uzaktı. Bu sayede, 6.Ordu kanatlara destek gönderemeyecekti. 19 Ekim 1942'de Kızıl Ordu Uranüs operasyonunu başlattı. Nikolay Vatutin komutasındaki 3 ordu saldırıya geçti. 18 birlik,8 tank bölüğü,2 motorize alay, 6 atlı birlik, ve 1 tane anti tank bölüğü vardı. Saldırı Romenler tarafından duyuldu ve destek istediler. Ama istek reddedildi. 20 Ekim'de Sovyet saldırısı Stalingrad'ın güneyinde başladı. Romen kuvvetleri direnemeden yok edildi. Sovyet birlikleri bundan sonra şehri kuşatmaya başladı.

6.ORDUNUN FETHİEdit

265.bin Alman,Romen ve İtalyan ve 40 bin civarında Almanlar için savaşan Rus askeri kuşatıldı. Almanlar için savaşan Ruslar son ana kadar Almanlara sadık kaldı. Çünkü Rusların eline geçerlerse öldürüleceklerdi. 6.Ordu'nun 50 bin askeri kuşatmanın dışında kalmıştı. Kızıl ordu hemen savunma durumuna geçti. Bir ordu iç tarafa doğru,diğer ordu herhangi bir saldırıya karşı dış tarafa doğru mevzi aldı. Mareşal Erich von Manstein Adolf Hitlere 6.Ordu'nun bir yarma harekatı ile kuşatmadan kurtarılabileceğini söyledi. Göring 6.Ordu'nun hava yoluyla ikmal edilebileceğini söyledi.Manstein, " Kış saldırısı " adıyla bilinen operasyonun başına getirildi. Adolf Hitler, 30 Ekim 1942'de halka konuşurken Alman ordusu'nun Stalingrad'ı asla terk etmeyeceğini söyledi. Hava gücü günde sadece 106.6 ton ikmal edebiliyordu. Ama ordunun ihtiyacı 800 tondu. İkmaller Junkers Ju 52 ile yapılıyordu. Sonradan bombardıman uçağı olan Heinkel  HE 111'ler kullanılmaya başlandı. Bombardıman uçakları F Junkers Ju 52'ya göre daha hızlıydı ve daha çok şey taşıyabiliyordu. Ama Sovyet anti uçak silahlarının ateşleriyle 400'den fazla uçak düşmüştü. 6.Ordu'nun havadan ikmali imkansızlaşıyordu. En fazla ikmal 19 Aralık'ta yapılmıştı. 262 ton destek gelmişti. İkmaller genellikle kullanışsızdı.Votka,yazlık giysiler,karabiber geldiği zamanlar vardı. İkmaller Tatsinskaya'ya yapılıyordu. Ama bu hava alanı Ruslar tarafından ele geçirildi. Koruyan hiç bir asker yoktu. Ağır topçı ateşi altında çekilmişlerdi.

SOVYET ZAFERİEdit

Almanlar şehrin içine çekilmişti. İkmal için kullanılan 2 hava alanı'da kaybedilmişti. Artık Almanlara havadan ikmal gelmiyordu ve yaralılar taşınamayacaktı. 23 ocak'ta ikmaller sona erdi. Almanlar sadece açlık çekmiyorlardı. Cephaneleri'de bitiyordu. Bunlara rağmen direnmeye devam ettiler. Çünkü teslim olanların Sovyetler tarafından öldürüleceğini biliyordu. Onları kuşatan Ruslar,Kuşattıkları Alman ordusu'nun daha büyük olduğunu öğrenince destek birlik istedi. Tekrar şehirde savunma başladı. Ama bu sefer Almanlar Volga'ya sürülüyordu. 22 Ocak'ta Paulus, Hitlere teslim olmayı düşündüğünü söyledi. Adolf Hitler Paulus'a son mermi ve son askere kadar direneceklerini söyledi. Onların bu davranışı Tarih'te bir yer alacaktı. Hitler Goebbels'e 6.Ordu'nun "Alman tarihinin kahramanlık dramı olduğunu söyledi. 30 Ocak 1943'te 6.Ordu'nun teslim olduğu haberi geldi. Paulus esir alınmıştı. Adolf Hitler Paulus'un hayatı pahasına savunacağını düşünmüştü. Ruslar kuşatmayı daha da daraltmıştı ve sonunda Paulus'un orduyu komuta ettiği merkeze gelmişti. 2 Şubatta şehirdeki Almanlar teslim oldu. 91.bin insan yorgun,hasta ve açtı. 22 tane General esir alınmıştı. Ama şehirde kalıp teslim olmayan Alman Güçleri'de vardı. Onlar,Nasyonal Sosyalizme inanıyorlardı.Ailelerine yolladıkları son mektuplarında " Führer için öldükleri için gururlu olduklarını " yazmışlardı. Ama onlar da Mart 1943'te teslim oldular. Kanalizasyonlarda kalıyorlardı. Stalingrad'da esir alınan 110 bin esirden yalnızca 6 bin'i dönebildi. Orada açlık,hastalık,aşırı çalışma,sağlık durumları ve yaralardan dolayı öldü.Esir kamplarında çalıştırılmışardı ve uzun ölüm yürüyüşleri yapılmıştı. Paulus,esir kampından sağ çıktı. 1952 yılına kadar Sovyetler Birliğinde kaldıktan sonra Güney Almanya'daki Dresden'e gitti.

KAYIPLAREdit

Almanların kayıplarının 500 bin ile 850 bin araında olduğu tahmin edilmektedir. 91. bin esir Stalingrad'da alındı. 2 Şubat 1943'te teslim olmayan diğer askerler teslim oldu. Kızıl ordu 1,129,619 asker kaybetti. Yaklaşık 2 Milyon Rus ve Alman askeri öldü.